Biblionrecensie DW

Donkere weg – Pieter Feller

Janneke, een 16-jarige vwo-scholiere, neemt haar vaders speurtocht naar de moordenaar van haar zus over. Naast dit hoofdthema spelen andere thema’s als rouwverwerking, scheiding, verliefdheden en drankgebruik een rol. Het eerste hoofdstuk is zeer sterk, de moord wordt kort, met distantie beschreven, spanning wordt zorgvuldig opgebouwd. Het taalgebruik is verzorgd; de zinslengte wisselt en er zijn vlotte dialogen. Het geheel is prettig leesbaar en ademt een sfeer van openheid en acceptatie. Zaken worden integer beschreven, mensen respecteren elkaars overtuiging. Het christelijk geloof wordt soms schertsend naar voren gebracht, zoals een laconieke tiener dat kan doen. De verwikkelingen en ontdekkingen doen wat onwaarschijnlijk aan. Janneke is niet bang, begeeft zich in gevaarlijke situaties ‘Don’t try this at home’. De foto op het omslag is wat luguber. De titel is treffend gekozen. Kortom een spannend boek, dat veel tieners door taalvorm en inhoud zal boeien. Vanaf ca. 15 jaar. – H. Heijink
© Biblion